Oyunlar

Söz Küçüğün Kutu Oyunu (2009)

Oyun Geliştirme: Ali Kırkar, Ayşe Beyazova, Burcu Oy, Emrah Kırımsoy, Ferhat Mahir Çakaloz, Gözde Durmuş, Gülesin Nemutlu, Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Yaman Ural ve Zeynep Kılıç 

Söz Küçüğün projesi kapsamında 12-15 yaş grubunu hedefleyen “Söz Küçüğün” adlı bir oyun tasarlandı. Oyun, çocukların gündelik yaşamlarından örnek olaylar yardımıyla kendi hakları üzerine düşünmelerini, tartışmalarını ve öğrenmelerini amaçlamaktadır. Çocukların karşılaştığı farklılaşan hak ihlalleri nedeniyle oyundaki örnek olaylar ara bir dönemde revize edilmiştir. Uzmanlar tarafından çocukların katkılarıyla geliştirilen oyun ilköğretim okulları, çocuklarla çalışan STK’lar ve toplum merkezleri aracılığıyla halen yaygınlaştırılmaktadır. Söz Küçüğün kutu oyunu 2015 yılı sonuna dek yaklaşık 20 bin çocuğa, 2.000’in üzerinde öğretmene ve 250’nin üzerinde sivil toplum kuruluşuna ulaşmıştır

Neden Olmasın? Kart Oyunu (2012)

Oyun Geliştirme: Bilgin Gavaz, Gülesin Nemutlu Ünal, Gözde Durmuş, Halil Öz, Melda Akbaş, Özlem Mumcuoğlu ve Zeynep Kılıç 

Oyun çocuklarla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma amaçlı geliştirildi. 10 yaş ve üstü için hazırlanan oyun, çocukların yaşları ilerledikçe farkına vardıkları ama değişmeyeceğini düşündükleri, farklı ortamlarda (ev, okul, sokak, özel yaşam, iş, oyun) karşılarına çıkan cinsiyetçi durumları, cinsiyetçi olmayan bir yaklaşımla dönüştürmenin mümkün olduğu üzerine birlikte konuşmalarını ve güçlenmelerini hedeflemekteydi. Oyun; 2014-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) desteğiyle Biriz Derneği ve Gündem Çocuk Derneği ile birlikte gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında revize edildi

Mesela Sokağı Kart Oyunu (2012)

Oyun Geliştirme: Bilgin Gavaz, Gülesin Nemutlu Ünal, Gözde Durmuş, Halil Öz, Melda Akbaş, Özlem Mumcuoğlu ve Zeynep Kılıç

6-9 yaş grubu için hazırlanan “Mesela Sokağı” aynı sokakta yaşayan kişilerin günlük yaşamlarından resimlerin olduğu kartlarla oynanan bir oyun olarak tasarlandı. Oyunun amacı, çocukların kadın ve erkek olmaya dair geleneksel cinsiyet rollerinin dışında örnekler görerek cinsiyet farklılığının, kişisel farklılıklardan yalnızca biri olduğu üzerine düşünmelerini sağlamaktır. Mesela Sokağı, kimsenin kimseye karışmadığı, herkesin birbirini saydığı bir yerdir. Amaç, Mesela Sokağı’nda çiftlerin gün içerisinde neler yaptıklarını gösteren kartları eşleştirmektir.