Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi

Roots&Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği) yürütücülüğünde, Sabancı Vakfı desteğiyle ve birimimizin işbirliğinde gerçekleştirilen proje 15 Ağustos 2022 – 15 Temmuz 2023 tarihler arasında yürütülecek.Proje; özellikle iklim ve ekoloji alanlarında haklarını savunan çocukların kendilerini sahip oldukları haklar temelinde koruyabilmelerini ve toplumsal süreçlere etkin katılımlarının sağlamalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında hem çocukların, gençlerin hem de özellikle aktivist çocuklarla çalışan yetişkinlerin çocuk hakları temelli yaklaşıma dair güçlendirilmesi planlanmaktadır.

 

 

Proje kapsamında neler yapıldı ve yapılması planlanıyor?

  • Genç aktivistlerin toplumsal süreçlere etkin katılımı için gerekli temel ilkeleri belirlemek amacıyla ulusal ve uluslararası literatür taraması yapıldı ve ardından genç aktivistlerle alandaki uzmanların katılacağı bir çalıştay düzenlenerek temel ilkelere dair çalışmalar yapıldı.
  • Eylül-Ekim  2022 ayında İklim ve doğa alanında çalışan yaklaşık 15 genç aktivistle “Katılımcı ve Güvenli Bir Gençlik Aktivizmi Kampı” düzenlendi.
  • Kamptaki gençlerin süreçlere katılımı sonucu paylaştıkları önerileri doğrultusunda akran eğitim programı hazırlanmaktadır. Akran eğitiminde kullanılmak üzere çocukların, gençlerin hakları konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla bir animasyon film ve çalışmalarını yürütürken kendi iyi olma hallerini desteklemek üzere ihtiyaç duydukları üç alana ( katılım, güvenlik, örgütlenme-dayanışma) dair vakaları içeren bir kart oyunu hazırlanmaktadır. 
  • Akran eğitimi programı kapsamında 20 gençle eğitici eğitimi düzenlenecektir. Eğitici eğitimini alan 20 genç, toplam 150 gençle akran eğitimi atölyeleri düzenleyecektir.
  • Yetişkinler için genç-çocuk aktivistlerle çalışma rehberi hazırlanacaktır.Bu rehber ve “Çocuk ve Genç Aktivistlerle Çalışma İlkeleri” kapsamında  çocuk güvenliği, çocuk güvenliği, çocuk koruma, çocuk hakları ve çocuk aktivizmi konularını içeren atölyeler tasar
  • Yetişkin atölyeleri iklim ve ekoloji alanında çalışan ve çalışmak isteyen gençlerle etkinlikler yürüten en az 100 yetişkinin ve 10 sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleştirilecektir.
  • Kamuoyunda çocuk/genç aktivistlerin haklarına yönelik farkındalığın artmasını sağlamak amacıyla sosyal medya farkındalık kampanyası yürütülecektir.