2020 yılının Eylül ayından itibaren İstanbul İsveç Başkonsolosluğunun mali desteği ile yürüttüğümüz kısa dönemli (5 aylık) projemizin temel amacı; çocukları ve yetişkinleri çocuk haklarının hayata geçmesini engelleyen ayrımcılık türleri ile mücadele konusunda güçlendirmek ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yol gösterici ilkelerinden biri olan ayrımcılık yapmama ilkesini görünür kılmaktır. 

 

Hem dijital çağ ile çevrimiçi araçların çocuklar için daha fazla kullanılmaya başlanması hem de 2020 yılında dünyayı etkisine alan COVİD-19 salgını ile çoğalan uzaktan öğrenme süreçlerinin getirdiği dijital öğrenme materyalleri ihtiyacı bu projenin hayata geçmesinde oldukça etkili olmuştur. Bu nedenle bu projemiz kapsamında  çocuklarla toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşmak ve farkındalık yaratmak için ürettiğimiz “Neden Olmasın” kutu oyunumuzu dijital ortamda oynanacak bir oyun haline getirecek şekilde geliştirilmesini de dahil ettik.

 

“Çocuklar Arasında Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Ayrımcılıkla Mücadele” adlı projemizde hedeflediklerimiz aşağıda sıralanmaktadır:

  1. Çocuklarla cinsiyet eşitliği temalı çalışmaları kolaylaştıracak eğitim materyallerinin sayısını artırmak
  2. Dijital bir eğitsel oyun tasarlayarak Türkiye’nin farklı bölgelerindeki farklı çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak.
  3. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin ayrımcılık yapmama ilkesinin hayata geçmesini kolaylaştırmak amacıyla çocuklarla yapılan çalışmalar için yeni tartışma alanları yaratmak
  4. Farklı ayrımcılık biçimlerine (cinsiyet, yaş, engellilik, göç vb.) karşı mücadele veren çocuk hakları alanından örnekleri tanıtarak ilham vermek.

 

Proje kapsamında; 2021 yılının Şubat ayına kadar Neden Olmasın adlı kutu oyunumuzdan ilham alarak; hem çocukların bireysel olarak dijital ortamda oynayabilecekleri hem de çocuklarla çalışan eğitimcilerin toplumsal cinsiyet eşitliği temasında çocuk grupları ile çalışırken kullanabilecekleri; destekleyici bir materyal üretmeyi hedefliyoruz. Projenin başlangıcından itibaren oyunun içeriğini oluşturmak  ve yazılımını gerçekleştirmek için uzmanlarla çevrimiçi toplantılarla aracılığıyla bir araya geliyoruz. Yakında çocuklardan ve eğitimcilerden geri bildirim almak için oyunun ilk pilot denemelerini yapmaya başlayacağız. Ocak ayının sonunda ise dijital oyunumuz kullanıma ve yaygınlaşmaya hazır hale gelecek.  

Aynı zamanda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 19-20-21 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek çevrimiçi panel serisi düzenleyeceğiz. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 4 temel ilkesinden biri olan ayrımcılık yapmama ilkesi üzerinden çocuk hakları ile bağlantılandırdığımız seminerlerimizin ana teması “Çocuklarla ve Çocuklar için Kapsayıcı ve Katılımcı Bir Dünya” olacak. Ulusal ve uluslararası anlamda farklı eşitsizliklerle mücadele eden çocuk ve yetişkin konuşmacıları ağırlayacağımız seminer dizimizde; karşılaştıkları ayrımcı durumları çocukların kendi sesinden duyacağımız; pandemi sürecinin bu durumlara etkisini ve çocuklar arasındaki eşitsizliklerle mücadele edenlerin deneyimlerini dinleyeceğimiz oturumlar planladık. Ayrıca seminer serisinin son gününde çocuklarla çevrimiçi atölyeler aracılığı ile bir araya geleceğiz.