BİLGİ ÇOÇA kimdir?

Bilgi Çocuk Çalışmaları Birimi, kısa adıyla ÇOÇA, 20 Kasım 2007’de kuruldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çocuk hakları alanında çalışan bir birim. Tüm çocukların seslerinin duyulduğu, görüşlerinin dikkate alındığı, kararlarda söz haklarının olduğu, haklarının korunduğu bir dünyaya katkıda bulunmak için çalışıyor.

Hedefleri nelerdir?

 • Çocukların ve yetişkinlerin çocuk haklarını öğrenmesini ve bu hakların korunmasını sağlamak,
 • Çocukların katılımını desteklemek için çocukların kendilerini ifade etme, eleştirel düşünme karar verme becerilerini geliştirmek,
 • Çocuk katılımını nasıl sağlayacakları konusunda yetişkinleri desteklemek,
 • Çocukların seslerini yetişkinlere ve akranlarına duyurabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratmak,
 • Çocukların iyi olma halini destekleyecek bilgi üretimine katkı sağlamak,
 • Üniversite ve sivil toplum örgütleri arasında çocuk hakları konusunda iletişim ve işbirliklerini güçlendirmek.

Son dönemde hangi alanlarda çalışıyor?

 • Çocuk hakları eğitimi / İnsan hakları eğitimi
 • Çocuğun iyi olma hali
 • Çocuk katılımı
 • Çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Çocuk işçiliği ile mücadele

Nasıl Yapıyor?

Yukarıdaki çalışma alanlarında çocuk hakları temelli bir yaklaşımla ve çocukların anlamlı katılımını sağlamaya çaba göstererek;

 • Araştırmalar yapıyor.
 • Eğitimler veriyor ve eğitim materyalleri geliştiriyor.
 • Çocukların seslerini duyurabilecekleri araçlar geliştiriyor.
 • Bilgi ve farkındalık artırmak için etkinlikler yapıyor, içerikler üretiyor.
 • Farklı kişi ve kurumlarla iletişim ve işbirlikleri kuruyor.
 • Çocuk haklarının hayata geçmesi için karar vericilere öneriler ve modeller sunuyor.