Çocuk Çalışmaları Birimi; Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi amacıyla 20 Kasım 2007’den beri çalışıyor.

Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan birim, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor;aynı zamanda çocukların seslerini duyuracakları araçlar geliştiriyor. Birim, yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin (STÇM) çatısı altında gerçekleştiriyor.2008’de kurulan STÇM’nin amacı, Türkiye ve dünyada sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak için bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmaktır. Merkezdeki diğer birimler, Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi ile Gençlik Çalışmaları Birimi’dir.

Hedefler

  • Çocuklarda ve çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerde çocuk haklarına ilişkin farkındalığı artırmak;
  • Çocukların kendileriyle ilgili konularda karar verme becerilerini, yetişkinlerin de çocukları ilgilendiren konularda alınacak kararlara ve geliştirilecek politikalara çocukların katılımını sağlama becerilerini geliştirmek;
  • Çocukların toplumsal katılımlarını arttırmak için görüşlerini, düşüncelerini aktarabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratmak, yaratılmasına katkıda bulunmak;
  • Üniversite içinde disiplinler arası işbirliği sağlayarak çocuk hakları alanında yapılan çalışmaları sürekli kılmak;
  • Çocuk ve insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirlikleri geliştirmek, sivil toplumun çocuk hakları alanında güçlenmesini sağlamak.

Çalışma Alanları

  • Çocuk hakları eğitimi
  • İnsan hakları eğitimi
  • Çocuk katılımı
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği
  • Çocuk ve medya