BİLGİ ÇOÇA nedir?

Bilgi Çocuk Çalışmaları Birimi, kısa adıyla ÇOÇA, 20 Kasım 2007’de kuruldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çocuk hakları alanında çalışan bir birim. Tüm çocukların seslerinin duyulduğu, görüşlerinin dikkate alındığı, kararlarda söz haklarının olduğu, haklarının korunduğu bir dünyaya katkıda bulunmak için çalışıyor.

Çalışmaların çocuk haklarına uygun şekilde hayata geçirilmesine yönelik hazırlanan “BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi Çocuk Güvenliği Politikası” için tıklayın. 

Hedefleri Nelerdir?

 • Çocukların ve yetişkinlerin çocuk haklarını öğrenmesini ve bu hakların korunmasını sağlamak,
 • Çocukların katılımını desteklemek için çocukların kendilerini ifade etme, eleştirel düşünme karar verme becerilerini geliştirmek,
 • Çocuk katılımını nasıl sağlayacakları konusunda yetişkinleri desteklemek,
 • Çocukların seslerini yetişkinlere ve akranlarına duyurabilecekleri araçlar ve ortamlar yaratmak,
 • Çocukların iyi olma halini destekleyecek bilgi üretimine katkı sağlamak,
 • Üniversite ve sivil toplum örgütleri arasında çocuk hakları konusunda iletişim ve işbirliklerini güçlendirmek.

Son dönemde hangi alanlarda çalışıyor?

 • Çocuk hakları eğitimi / İnsan hakları eğitimi
 • Çocuğun iyi olma hali
 • Çocuk katılımı
 • Çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Çocuk işçiliği ile mücadele

Nasıl Yapıyor?

Yukarıdaki çalışma alanlarında çocuk hakları temelli bir yaklaşımla ve çocukların anlamlı katılımını sağlamaya çaba göstererek;

 • Araştırmalar yapıyor.
 • Eğitimler veriyor ve eğitim materyalleri geliştiriyor.
 • Çocukların seslerini duyurabilecekleri araçlar geliştiriyor.
 • Bilgi ve farkındalık artırmak için etkinlikler yapıyor, içerikler üretiyor.
 • Farklı kişi ve kurumlarla iletişim ve işbirlikleri kuruyor.
 • Çocuk haklarının hayata geçmesi için karar vericilere öneriler ve modeller sunuyor.

Kimlerle Yapıyor?

BİLGİ ÇOÇA ekibinde şu an çalışan olarak Ayşegül Kanal Cem Demirayak, Gökçe Uysal ve Gözde Durmuş var.

Bu kişiler dışında çocuk hakları alanında çalışan farklı uzmanlardan ve ÇOÇA çalışmalarına destek veren gönüllülerden destek alıyor. Kurulduğu zamandan bu yana konuyla ilgili farklı çocuk gruplarının görüşlerine başvuruyor. 2021 yılından itibaren ise bir çocuk danışma ekibi ile düzenli buluşmalar gerçekleştiriyor.

Çocuk Danışma Ekibi nedir? Nasıl çalışılıyor/destek veriliyor?

2020 yılında ÇOÇA’nın etkinliklerine ilgi gösteren bir çocuk grubu ile tanıştık ve onlara yaptığımız çalışmalara dair danışmak istediğimizi ilettik. Çocukların kabul etmesi ile Nisan 2021’de “Çocuk Danışma Ekibi” çalışmalarına başladı. Ekip ile iki haftada bir buluşuyoruz. Bazı çalışmalarımıza dair birlikte konuşuyor, onların görüşlerini dikkate alarak çalışmaya gayret gösteriyoruz.

Ekip, danışma sürecini ve katkıda bulundukları çalışmayı şu sözlerle anlatıyor:

“Nisan’da toplantı yaptık. Toplantıda herkesin fikirleri alındı. Toplantılarımızda çok eğlendik. Arada sırada oyunlar oynadık. Yeni fikirler oluştu. Birbirimizin fikirlerini aldık. Çocukların fikirleriyle siteye katkıda bulunduk. Sizin için kocaman bir site kurduk. Çok emek harcadık hep birlikte. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.”

Ekibimiz

Daha önceki yıllardaki çalışma arkadaşlarımız:

 • Büşra Erdoğan (2019)
 • İzem Aral (2018)
 • A.Zeynep Kılıç (2010 – 2016)
 • Melda Akbaş ( 2008 – 2016)
 • Ayşe Beyazova (2008 – 2016)
 • Şaylan Uran ( 2007 – 2010)

Danışma Ekibi

2020 yılında ÇOÇA’nın etkinliklerine ilgi gösteren bir çocuk grubu ile tanıştık ve onlara yaptığımız çalışmalara dair danışmak istediğimizi ilettik. Çocukların kabul etmesi ile Nisan 2021’de “Çocuk Danışma Ekibi” çalışmalarına başladı. Ekip ile iki haftada bir buluşuyoruz. Bazı çalışmalarımıza dair birlikte konuşuyor, onların görüşlerini dikkate alarak çalışmaya gayret gösteriyoruz.

Ekip, danışma sürecini ve katkıda bulundukları çalışmayı şu sözlerle anlatıyor:

Nisan’da toplantı yaptık. Toplantıda herkesin fikirleri alındı. Toplantılarımızda çok eğlendik. Arada sırada oyunlar oynadık. Yeni fikirler oluştu. Birbirimizin fikirlerini aldık. Çocukların fikirleriyle siteye katkıda bulunduk. Sizin için kocaman bir site kurduk. Çok emek harcadık hep birlikte. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.