Genç Sesler Projesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi; 2014 yılından beri İstanbul İsveç Başkonsolosluğunun desteği ve işbirliği ile Genç Sesler Projesini yürütmektedir. Genç Sesler Projesi; İsveç ve Türkiye’deki çocuklar ve gençler bakımından katılım ve kültür-sanat politikalarının temel sorunlarını ele alarak yenilikçi fikirleri tartışmak ve sunmak amacıyla oluşturulmuş bir alan/platformdur ve temelde çocukların ve gençlerin seslerini duyurmaları için ihtiyaç duydukları alanın oluşumuna katkı sağlamayı amaçlar.

Genç Sesler projesinin temel hedefleri;

  • Çocuk katılımı konusunda farkındalık yaratmak,
  • Çocuklarla çalışan aktörleri güçlendirmek ve çocuklarla ilgili kurumların kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak, 
  • Çocukları kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirmek 
  • Çocuk katılımını artırmaya yönelik bilgi üretmek, farklı yöntem ve metodları tartışmaya açmaktır.
  • 2014 yılından beri medya, edebiyat, toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı, yaratıcılık, teknoloji vb. gibi pek çok konu ve temada gerçekleştirilen paneller, sempozyumlar ve atölyelerde; çocuklarla çalışan profesyonellerin, sanatçıların, öğretmenlerin, kararalıcıların ve akademisyenlerin yollarını kesiştiren proje, 2018 yılında faaliyetlerini kapasite güçlendirme ve yeni ortaklıklar/ işbirlikleri geliştirme üzerine odakladı.

Kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında; çocuğa ilişkin hak temelli bakış açısını yaygınlaştırmak ve çocuk katılımı uygulamalarını çoğaltmak amacıyla sivil toplum örgütleri temsilcilerine, yerel yönetimlerden karar vericilere ve çocuklarla çalışan uzmanlara eğitimler ve çalıştaylar yapılmakta; çocuklarla çalışan aktörlerin kullanabilmesi için analizler ve araştırmalar üretilmektedir.

Paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme ayağında  işbirliği toplantıları, panel/sempozyum, çocuk buluşmaları vb. Gibi paylaşım platformları meydana getirerek çocuk katılımına ilişkin ilham verici deneyimleri paylaşmak ve çocuk katılımını mümkün kılmak için birliktelikleri güçlendirmek hedeflenmekte; çocuklarla kültür – sanat alanında/aracılığıyla çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği yapılarak kültür sanat çalışmalarında çocuk katılımının vurgulanması amaçlanmaktadır.  

Proje hakkında daha fazla bilgi için www.gencsesler.org websitesini ziyaret edebilirsiniz.