Genç Sesler Projesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi; 2014 yılından beri İstanbul İsveç Başkonsolosluğunun desteği ve işbirliği ile Genç Sesler Projesini yürütmektedir. Genç Sesler Projesi; İsveç ve Türkiye’deki çocuklar ve gençler bakımından katılım ve kültür-sanat politikalarının temel sorunlarını ele alarak yenilikçi fikirleri tartışmak ve sunmak amacıyla oluşturulmuş bir alan/platformdur ve temelde çocukların ve gençlerin seslerini duyurmaları için ihtiyaç duydukları alanın oluşumuna katkı sağlamayı amaçlar.

Genç Sesler projesinin temel hedefleri;

  • Çocuk katılımı konusunda farkındalık yaratmak,
  • Çocuklarla çalışan aktörleri güçlendirmek ve çocuklarla ilgili kurumların kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak, 
  • Çocukları kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirmek 
  • Çocuk katılımını artırmaya yönelik bilgi üretmek, farklı yöntem ve metodları tartışmaya açmaktır.
  • 2014 yılından beri medya, edebiyat, toplumsal cinsiyet eşitliği, akran zorbalığı, yaratıcılık, teknoloji vb. gibi pek çok konu ve temada gerçekleştirilen paneller, sempozyumlar ve atölyelerde; çocuklarla çalışan profesyonellerin, sanatçıların, öğretmenlerin, kararalıcıların ve akademisyenlerin yollarını kesiştiren proje, 2018 yılında faaliyetlerini kapasite güçlendirme ve yeni ortaklıklar/ işbirlikleri geliştirme üzerine odakladı.

Kapasite güçlendirme faaliyetleri kapsamında; çocuğa ilişkin hak temelli bakış açısını yaygınlaştırmak ve çocuk katılımı uygulamalarını çoğaltmak amacıyla sivil toplum örgütleri temsilcilerine, yerel yönetimlerden karar vericilere ve çocuklarla çalışan uzmanlara eğitimler ve çalıştaylar yapılmakta; çocuklarla çalışan aktörlerin kullanabilmesi için analizler ve araştırmalar üretilmektedir.

Paylaşım ağları ve işbirlikleri geliştirme ayağında  işbirliği toplantıları, panel/sempozyum, çocuk buluşmaları vb. gibi paylaşım platformları meydana getirerek çocuk katılımına ilişkin ilham verici deneyimleri paylaşmak ve çocuk katılımını mümkün kılmak için birliktelikleri güçlendirmek hedeflenmekte; çocuklarla kültür – sanat alanında/aracılığıyla çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği yapılarak kültür sanat çalışmalarında çocuk katılımının vurgulanması amaçlanmaktadır.  

Projenin 2022 senesindeki faaliyetlerinde gençlerin düşüncelerine daha fazla yer vermek hedeflenerek gençler hem organizasyon kısmında hem de faaliyetlerde yer almışlardır. Gençlerden oluşan bir hazırlık ekibi ile beraber bir gençlik forumu hazırlanmış ve gençler forumda kolaylaştırıcılık görevlerini de üstlenmiştir. Forumdan çıkan gençlerin talep ve görüşleri, dijital medyada yaygınlaştırılmak üzere yine katılımcı gençler tarafından video içeriklerine dönüştürülmüştür. Gençlerin ürettiği söylemlerin yetişkinlere ve karar vericilere ulaştırılması; buradaki deneyimin diğer kurumlarla da paylaşılması projenin hedefleri arasında yer almaktadır.

Proje hakkında daha fazla bilgi için www.gencsesler.org websitesini ziyaret edebilirsiniz.