Oyunlar

Söz Küçüğün Kutu Oyunu (2009)

Oyun Geliştirme: Ali Kırkar, Ayşe Beyazova, Burcu Oy, Emrah Kırımsoy, Ferhat Mahir Çakaloz, Gözde Durmuş, Gülesin Nemutlu, Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Yaman Ural ve Zeynep Kılıç 

Söz Küçüğün projesi kapsamında 10-14 yaş grubunu hedefleyen “Söz Küçüğün” adlı bir oyun tasarlandı. Oyun, çocukların gündelik yaşamlarından örnek olaylar yardımıyla kendi hakları üzerine düşünmelerini, tartışmalarını ve öğrenmelerini amaçlamaktadır. Çocukların karşılaştığı farklılaşan hak ihlalleri nedeniyle oyundaki örnek olaylar ara bir dönemde revize edilmiştir. Uzmanlar tarafından çocukların katkılarıyla geliştirilen oyun ilköğretim okulları, çocuklarla çalışan STK’lar ve toplum merkezleri aracılığıyla halen yaygınlaştırılmaktadır. Söz Küçüğün kutu oyunu 2015 yılı sonuna dek yaklaşık 20 bin çocuğa, 2.000’in üzerinde öğretmene ve 250’nin üzerinde sivil toplum kuruluşuna ulaşmıştır