Disiplinlerarası bir yaklaşım ile bütüncül olarak ele alınması gereken bir alan olarak değerlendirilen çocuk çalışmaları, aynı zamanda akademi ve sahanın işbirliğine ihtiyaç duyar. BİLGİ Çocuk Çalışmaları Birimi tam da bu ihtiyaçları göz önünde tutarak Türkiye’de akademide “çocuk çalışmaları” ismi ile ilk kez üniversitemizde 2007 yılında kurulmuştur. Üniversite içinde farklı bölümler, fakülteler ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri kurarak Türkiye’de “çocuk çalışmaları” konusunda hem bilimsel hem de toplumsal etki odaklı çalışmalar yürütmektedir. “Çocuk Çalışmaları” olarak tanımladığımız bu mükemmeliyet alanında BM Çocuk Hakları’nın en önemli prensibi olan “çocuğun üstün yararı”nı gözeten bir perspektifle şimdiye kadar katkı sunulan ve katkı sunmayı istediğimiz çalışma alanları şunlardır:

 • Çocukların haklarını öğrenmeleri ve çocuk haklarının hayata geçmesinden sorumlu tüm aktörlerin sorumluluklarını fark etmeleri ve hayata geçirmeleri
 • Türkiye’de “çocuğun iyi olma hali” yaklaşımının bilinirliğini artırmak ve bu yaklaşım çerçevesinden çocukların durumunu ortaya koymak için yenilikçi çalışmalar yapmak
 • Türkiye’de gelişen bir çalışma alanı olan çocuk katılımını artırmaya yönelik çalışmalar
 • Çocuk işçiliğinin önlenmesi, sporda çocuk koruma, cinsel istismarın önlenmesi, çocuğa yönelik kamu harcamalarını izleme gibi konulara odaklanarak çocuğun her türlü kötü muamele ve şiddetten korunması ve gelişimi için gerekli önleyici, koruyucu ve destekleyici çalışmalar yapmak
 • Eğitim ortamlarının tüm çocuklar için kapsayıcı olması, eğitimde ayrımcılıkla mücadele
 • Çocukların ruh sağlığı konusunda yenilikçi, bilimsel ve toplumsal etki odaklı çalışmalar
 • Yeni dünyada çocuk hakları açısından oldukça yenilikçi ve ihtiyaç duyulan bir alan olan “Dijital Dünyada Çocuk Haklarının Korunması” konusunda çalışmalar
 • Çocuğun tün gelişim alanlarında desteklenmesi ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması
 • Türkiye’de çocuk çalışmaları alanında akademi ve sahanın birbirinden haberdar olmasına ve çocuğa bütüncül bakılmasına katkı sağlanması

 Üyeler:

 • Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BMA Temsilcisi)
 • Prof. Dr. Kenan Çayır, Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Ve Eğitim Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi 
 • Dr. Öğretim Üyesi Esra Ercan Bilgiç, Medya Bölümü
 • Prof. Dr. Fatma Nihan Ketrez Sözmen, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü
 •  Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Ekonomi Bölümü, Sivil Toplum Çalışmaları Eğitim ve Araştırma Merkezi 
 • Prof. Dr. Emre Erdoğan, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Dr. Öğretim Üyesi Sibel Halfon, Psikoloji Bölümü, Psikolojik Danışmanlık Merkezi Psikolojik Danışmanlık Merkezi Müdürü
 • Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu, Spor Yöneticiliği Bölümü
 • Dr. Ayşenur Benevento, Avrupa Birliği Enstitüsü 
 • Doç Dr. Nazan Haydari Pakkan, Medya Bölümü
 • Doç. Dr. Ayten Zara, Psikoloji Bölümü
 • Dr. Öğretim Üyesi Başak Akkan, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Gözde Durmuş, Çocuk Çalışmaları Birimi 
 • Dr. Ayşe Beyazova, Sosyoloji Ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez
 • Melisa Soran, Sosyoloji Ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez

2022 yılında  Çocuk Çalışmaları BMA konuşma serisi başlamıştır: