Tamamlanan Projeler

Söz Küçüğün Radyo Programı (2008 - 2015)

Söz Küçüğün Radyo Programı (2008 - 2015)

Mayıs 2008 – Mayıs 2015 arasında yürütülen proje; çocukların radyo programları aracılığıyla kendi sorun alanlarını ve gündemlerini hak temelli perspektiflerle tartışmalarına ve seslerini yetişkinlere duyurmayı sağlayacak model oluşturmak hedefiyle gerçekleştirildi. Dinleyicilerine çocuklardan çocuk haklarına ilişkin konular aracılığıyla mesajlar vermeyi ve bu yolla farkındalık artırmayı hedefleyen radyo programını yaşları 11 – 18 arasında olan gençler ve Çocuk Çalışmaları Birimi ekibi birlikte yürüttü. Yedi yıl devam eden ve her hafta Açık Radyo’da yayınlanan yaklaşık 350 radyo programında çocuklar 400’den fazla farklı alandan uzmanı konuk etti. Proje kapsamında yer alan çocukları çocuk hakları ve radyoculuk açısından güçlendirmek için düzenli olarak eğitimler, çalışma ziyaretleri ve medya kampı düzenlendi.

Oluşturulan modelin deneyimini paylaşmak amacıyla çocuklarla birlikte bir web sitesi oluşturuldu.  Çalışma hakkında daha fazla bilgi ve yapılan programları dinlemek için siteye göz atabilirsiniz.

Söz Küçüğün: Çocukların Medyası

2015 yılında ise radyo programındaki deneyimden hareketle; İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü’nün de işbirliğiyle “Söz Küçüğün: Çocukların Medyası” projesi  gerçekleştirildi. Söz Küçüğün: Çocukların Medyası çalışması  Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Özel Karagözyan Ermeni Ortaokulu’nda yürütülüyor. Proje; Medya Bölümü son sınıf öğrencilerinin müfredatında yer alan C(ommunication) Lab kapsamında katkı sağladığı projeyle çocukların farklı ifade biçimleri ve kendi hak temelli medyalarını üretmeleri konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanıyor. Çocukların seçtikleri tema çerçevesinde haber, röportaj, video gibi medya ürünleri üretmelerinin amaçlandığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünler online ve basılı olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Çocukların hazırladığı haberler Bianet’in çocuk bölümünde,  Özel Karagözyan Ermeni Ortaokulu’ndaki çocukların çıkardıkları haberler ise ayrıca Agos‘un internet sitesindeki ‘Agos Öğrencilerle’ köşesinde düzenli olarak okuyucularıyla buluştu.

Okulum Geleceğim (2009 - 2010)

Okulum Geleceğim (2009 - 2010)

2009 – 2010 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) işbirliğiyle yürütülen proje “okula devam” sorununa odaklandı. Bu kapsamda TOG gönüllüleri tarafından 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrencilere ders desteği verildi ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuk Çalışmaları Birimi proje kapsamındaki Düzce, Edirne, İstanbul, Tokat veMalatya’da görev alan gönüllülere yönelik çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimleri verdi.

Farklı illerde toplam 100 çocuğun katıldığı atölye çalışmalarından elde edilen görüntüler ve atölye sırasında çocuklarla yapılan röportajlarla, okula devam konulu bir belgesel ve sosyal reklamlar hazırlandı.

Proje kapsamında hazırlanan “Çocuklarla Çalışırken Kolaylaştırıcının İşini Kolaylaştırma Kılavuzu”nda çocuk, çocuk hakları ve hak temelli çalışma konularına ilişkin arka plan bilgisi ve çocuklarla çalışmalar yürüten kolaylaştırıcıların yararlanabileceği etkinlik önerileri bulunmaktadır. Kılavuza internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Bu çalışmadan esinlenerek daha sonra TOG işbirliğinde 2011 yılında “Gençler için Çocuklarla Çalışma Kılavuzu” isimli animasyon film hazırlandı.

Söz Küçüğün Kutu Oyunu ve Akran Eğitimleri (2008 - 2015)

Söz Küçüğün Kutu Oyunu ve Akran Eğitimleri (2008 - 2015)

2009 – 2010 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) işbirliğiyle yürütülen proje “okula devam” sorununa odaklandı. Bu kapsamda TOG gönüllüleri tarafından 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrencilere ders desteği verildi ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuk Çalışmaları Birimi proje kapsamındaki Düzce, Edirne, İstanbul, Tokat veMalatya’da görev alan gönüllülere yönelik çocuk hakları ve çocuklarla çalışma eğitimleri verdi.

Farklı illerde toplam 100 çocuğun katıldığı atölye çalışmalarından elde edilen görüntüler ve atölye sırasında çocuklarla yapılan röportajlarla, okula devam konulu bir belgesel ve sosyal reklamlar hazırlandı.

Proje kapsamında hazırlanan “Çocuklarla Çalışırken Kolaylaştırıcının İşini Kolaylaştırma Kılavuzu”nda çocuk, çocuk hakları ve hak temelli çalışma konularına ilişkin arka plan bilgisi ve çocuklarla çalışmalar yürüten kolaylaştırıcıların yararlanabileceği etkinlik önerileri bulunmaktadır. Kılavuza internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Bu çalışmadan esinlenerek daha sonra TOG işbirliğinde 2011 yılında “Gençler için Çocuklarla Çalışma Kılavuzu” isimli animasyon film hazırlandı.

Pusulacık Çeviri ve Yaygınlaştırma Projesi (2009 - 2014)

Pusulacık Çeviri ve Yaygınlaştırma Projesi (2009 - 2014)

Nisan 2009 – Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleşen Pusulacık Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Avrupa Konseyi tarafından çocuklar için insan hakları eğitimi kılavuzu olarak hazırlanmış olan “Compasito”nun Türkiye için uyarlanarak çevirisi yapıldı.

“Pusulacık: Çocuklar için İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu”nun Mart 2010 tarihinde ilk baskısı, 2014 yılında ikinci baskısı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlandı. Yaklaşık 3.000 ilgili uzman ve eğitimciye ücretsiz olarak yaygınlaştırılan kitaba internet sitesinden de ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

Kitaba dayanarak katılımcıların çocuklarla farklı insan hakları temaları üzerinden çalışma konusunda bilgi, becerilerini artırmak ve eğitim yoluyla katılımcıların yer aldığı kurumların çocuklarla insan hakları çalışma konusunda kapasitelerini artırmak amacıyla aşağıdaki eğitimler gerçekleştirildi:

  •  Çocuklarla çalışma yürüten STK çalışanları, gönüllüleri ve sosyal hizmet uzmanlarına yönelik yaygınlaştırma eğitimi (15-18 Ekim 2009, İstanbul – 22 Katılımcı)
  • Okul rehber ve psikolojik danışmanlarına yönelik yaygınlaştırma eğitimi (5-7 Kasım 2009, İstanbul – 19 Katılımcı)
  •  STK çalışanları, öğretmenler ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitici eğitimi (6- 10 Kasım 2010, İstanbul – 24 Katılımcı)
  • Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan uzmanlara yönelik çocuk hakları eğitici eğitimi ( 15-20 Kasım 2011, Diyarbakır – 26 Katılımcı)
  • Belediyelere yönelik Pusulacık Yaygınlaştırma Eğitimi ( 2016 -2017 – 24 Katılımcı)

Haklar Sahnesi: Çocuk Hakları Programı (2010 - 2011)

Haklar Sahnesi: Çocuk Hakları Programı (2010 - 2011)

Çocuk haklarını gözeten bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Terakki Vakfı Okulları işbirliğiyle çocuklara yönelik Haklar Sahnesi isimli eğitim programı 2010 – 2011 öğretim yılında hazırlanarak gönüllü öğretmenlerin kolaylaştırıcılığıyla uygulandı.

Üç farklı yaş grubuna yönelik Terakki Çocuk Hakları Programı Kolaylaştırıcılar için Eğitim Kılavuzu olarak hazırlandı. Program kapsamında Terakki Vakfı Okulları’nda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar gönüllü çocukların katılabileceği altı tane “Haklar Sahnesi” isimli çocuk hakları kulübü kuruldu. Kulüplere katılan çocuklar çocuk hakları eğitiminin ardından öğrendiklerini okula yaygınlaştırmak üzere çeşitli proje ve etkinlikler planlayıp uyguladılar.

Proje bittikten sonra hazırlanan eğitim programı; “Haklar Sahnesi” kulüpleri aracılığıyla her yıl gönüllü öğrenciler talep ettikçe açılarak uygulandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma ve Öğrenme Materyali Geliştirme Projeleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma ve Öğrenme Materyali Geliştirme Projeleri

Proje, çocukların toplumun kadın ve erkeklere yüklediği farklı toplumsal rolleri ve özellikleri fark etmesini, bu konuda eleştirel bir bakış açısı geliştirmesini ve kadın ve erkeklerin sahip olduğu farklı özelliklerin eşit derecede değerli olduğunu görmesini hedefledi.

Doç. Dr. Ayten Zara Page’in danışmanlığını üstlendiği projede Silahtarağa İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleriyle odak gruplar aracılığıyla bir araştırma yürütüldü. Araştırmada çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği algısı ve kız ve erkek çocukların farklılaşan gündelik yaşam deneyimleri incelendi. Araştırmanın sonuçları ilköğretim öğrencilerine yönelik oyun temelli bir eğitim materyalinin hazırlanması için kullanıldı. İki farklı yaş grubu için hazırlanan oyunların amacı, çocuklarda toplumsal cinsiyet hakkında farkındalık geliştirmek ve eşitliği sağlamaya yönelik algıyı güçlendirmekti.

6-9 yaş grubu için hazırlanan “Mesela Sokağı” aynı sokakta yaşayan kişilerin günlük yaşamlarından resimlerin olduğu kartlarla oynanan bir oyun olarak tasarlandı. Oyunun amacı, çocukların kadın ve erkek olmaya dair geleneksel cinsiyet rollerinin dışında örnekler görerek cinsiyet farklılığının, kişisel farklılıklardan yalnızca biri olduğu üzerine düşünmelerini sağlamaktır.

10 yaş ve üstü için hazırlanan “Neden Olmasın!” ise, çocukların yaşları ilerledikçe farkına vardıkları ama değişmeyeceğini düşündükleri, farklı ortamlarda (ev, okul, sokak, özel yaşam, iş, oyun) karşılarına çıkan cinsiyetçi durumları, cinsiyetçi olmayan bir yaklaşımla dönüştürmenin mümkün olduğu üzerine birlikte konuşmalarını ve güçlenmelerini hedeflemekteydi. Oyun; 2014-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) desteğiyle Biriz Derneği ve Gündem Çocuk Derneği ile birlikte gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi” kapsamında revize edildi.

Oyunlar şimdiye kadar yapılan tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 8.000’den fazla çocuk tarafından oynandı. Ekim – Aralık 2012 tarihleri arasında 300 ilkokul ve 300 ortaokul öğrencisi ile yürütülen etki değerlendirme araştırmasının raporu oyunların hedeflerine ulaştığını ve çocuklarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir farkındalık ve algı yarattığını gösterdi.

Ebeveynlerin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çocuk Yetiştirmeye Etkileri (2012-2013) 

Çalışma, çocukların cinsiyet rollerine dair algılarının şekillenmesinde ailenin rolünü ve ebeveynlerin bu konuya bakış açılarını ortaya koymak amacıyla yapılan araştırma aynı zamanda proje kapsamında, rehber öğretmenlerin ailelerle cinsiyet eşitliğini konuşabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlayan görsel eğitim materyaline alt yapı oluşturmak amacını da taşımaktadır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile yapılan araştırma, İstanbul’da çeşitli ilçelerdeki okullarında 71 ebeveyn ile yapılan bireysel görüşmeler yoluyla yapıldı ve sonuçları raporlaştırıldı. Araştırmanın sonuçları ile “Bizim Ailede Olmaz” isimli kısa eğitsel video hazırlandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Aile İçi Şiddetle Mücadele (2014)

Projenin Haziran – Aralık 2014 tarihleri arasında devam eden kısmı Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz Derneği ve Gündem Çocuk Derneği ile işbirliği içinde yürütüldü. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) desteğiyle yürütülen projenin amacı, okullar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddeti önleme konularında toplumdaki farkındalığı arttırmaktı. Pilot uygulama olarak tasarlanan projede İstanbul ve Ankara’da birer ortaokul seçildi; öğretmen ve velilerle seminerler yapıldı, öğrencilerle de geliştirilen materyaller aracılığıyla uygulamalar gerçekleştirildi.

Anayasa, Anayasam (2012)

Anayasa, Anayasam (2012)

Yeni anayasa hazırlığıyla başlayan görüş verme sürecini, bir fırsat olarak görerek çocukların görüş ve taleplerini iletebilecekleri, yani “katılım haklarını” hayata geçirebilecekleri bir model geliştirmek ve uygulamak amacıyla “Anayasa, Anayasam” modeli tasarlandı ve uygulandı. Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve TACSO’nun desteği ve Gündem Çocuk Derneği’nin işbirliğiyle yapılan proje kapsamında çocuklara yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı materyaller hazırlandı, görüş toplama süreci için bir atölye geliştirildi ve 5 farklı ilde (İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Edirne) farklı çocuk gruplarıyla uygulandı. Ayrıca, çocuklardan gelen görüşler ve yapılan çalışmaları aktarmak üzere bir blog oluşturuldu, çocuk grubu ile TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ziyaret edildi ve çocukların görüşlerinin yer aldığı ve bu çalışmanın faaliyetlerini içeren bir rapor hazırlandı.

Çizgilerle Haklarım (2012)

Çizgilerle Haklarım (2012)

Çocukların ve çocuklarla çalışan kişilerin kullanımı için Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi animasyon filmler ve kitapçıklar biçiminde ve Türkçe,İngilizce ve Kürtçe hazırlandı. Sözleşme ve Bildirge 13 yaşında Türkiye’de yaşayan bir kız çocuğu tarafından anlatılıyor.

Filmlere ve filmlerin kitaplarına ve filmleri nasıl yaptığımıza ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşmak mümkün.

Proje İstanbul Hollanda Konsolosluğu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi desteği ile hayata geçirildi.

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi Projesi (2013 - 2014)

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi Projesi (2013 - 2014)

Bu projede, Türkiye’de çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konuları üzerinde çalışan sivil toplum örgütlerinin ve diğer bileşenlerin kapasitesinin artırılmasını amaçladı. Ocak 2013’te başlayan proje kapsamında;

Yuvarlak masa toplantıları: Şiddet, çocuk hakları ve çocuğa yönelik şiddet konularında çalışan 10 uzmanla birlikte yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Uzaktan Öğrenim Programı: Eylül 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında, 5 bölgeden 18 farklı STK temsilcisiyle yürütüldü. Programda çocuğa yönelik şiddeti “stratejik haritalama” yoluyla izlemek ve şiddetin önlenmesine ilişkin ulusal ve yerel düzeyde eylem planları geliştirmek hedeflendi.

Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Stratejik Haritalama ve Savunuculuk: Eğitim programı kapsamında 5 farklı çocuğa yönelik şiddet vakasına ilişkin stratejik harita hazırlandı, bu haritalar eğitime katılan STK temsilcilerinin yerellerinde yapılan toplantılar aracılığıyla farklı STK’lar ile tartışıldı ve eylem planı taslakları hazırlandı. Eylem planları üzerinden politika belgeleri oluşturularak savunuculuk çalışmaları gerçekleştirildi.

Çocuk Hakları Odaklı Eleştirel Medya Okuryazarlığı Programı (2013 - 2014)

Çocuk Hakları Odaklı Eleştirel Medya Okuryazarlığı Programı (2013 - 2014)

2013 yılında İstanbul Erkek Lisesi Vakfı (İELEV) ile ortaklaşa ‘’Çocuk Hakları Odaklı Eleştirel Medya Okuryazarlığı Programı’’ geliştirildi. İELEV Eğitim Kurumları’ndaki 5. sınıf öğretmenlerine yönelik programda sınıf ve branş öğretmenlerinin medya, çocuk hakları ve eleştirel medya okuryazarlığı alanında güçlenmesi; derslerin öğretmenler tarafından medya okuryazarlığı dikkate alınarak hazırlanması ve bu sayede öğrencilerde eleştirel medya okuryazarlığı becerisinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlandı.

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca devam eden çalışmada öğretmenlere yönelik eleştirel medya okuryazarlığı konulu eğitimlerin yanı sıra, Prof. Dr. Aslı Tunç, Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart, Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, Uzman Psikolojik Danışman, Aile ve Çift Terapisti Özlem Mumcuoğlu, öğretim görevlisi Celil Öker, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Koordinatörü ve öğretim görevlisi Ayşe Beyazova ve öğretim görevlisi Ahmet Şık öğretmenlerle bir araya geldi. Ayrıca her ay öğretmenlerle eleştirel medya okuryazarlığını sınıf içine taşımaları için buluşmalar yapılmıştır. Öğretmenlerin geliştirdiği eleştirel medya okuryazarlığı uygulamaları Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi’nin 11. İyi Örnekler Konferansı’nda sunuldu.

Demokratik Okullara Doğru (DOD): Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları (2013 - 2015)

Demokratik Okullara Doğru (DOD): Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları (2013 - 2015)

Türkiye’de demokratik okul kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 15 Ağustos 2013 – Şubat 2015 tarihleri arasında yürütülen “Demokratik Okullara Doğru”projesi, Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından, Eğitim Reformu Girişimi ortaklığında yürütüldü. Proje, okulların doğal paydaşları olan çocukların, velilerin, öğretmenlerin, okul yönetici ve çalışanlarının eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla, paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin bilgi, beceri ve olumlu tutum edinmelerini destekleyerek, birlikte “katılımcı okul” uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefledi.

Proje kapsamında pilot okul olan Eyüp Merkez Ortaokulu’ndaki 5-8. sınıf öğrencileri(2013-2014 eğitim dönemi yaklaşık 750 öğrenci, 2014-2015 döneminde 5 sınıfa baş-layarak projeye dâhil olan yaklaşık 150 öğrenci, yaklaşık 30 öğretmen, dolaylı olarak yaklaşık 500 veli, okul yöneticileri ve okul çalışanları ile çalışmalar gerçekleştirildi. Pilot okuldaki çalışma kapsamında okullarda alternatif bir katılım modeli olarak öğrenci meclisinden farklı olarak ihtiyaç odaklı çalışma grupları oluşturuldu. Okuldaki öğrencilerin gönüllü olarak katıldıkları, okulda gördükleri sorunlarına çözümler üretmek ve birlikte çalışmak için kurulan altı farklı ihtiyaç odaklı çalışma grubu Mart-Haziran 2014 tarihlerinde aktif olarak çalıştı. Ekim – Aralık 2014 tarihleri arasında öğrenci meclisinin güçlendirilmesine ve iyileştirilmesine çalışıldı. Okulun farklı paydaşları ile farklı eğitim programı aracılığıyla demokratik okul kültürü ve okulda çocuk katılımın hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan bilgi, farkındalık ve beceri geliştirmeleri desteklendi.

Nilüfer Parkı Çocukları Projesi (2014)

Nilüfer Parkı Çocukları Projesi (2014)

Santral Kampüsü civarında kavşakta, sokakta çalışan Suriyeli çocuklara yönelik tasarlanan projenin temel amacı çocuklarla psiko-sosyal destek çalışmaları yürütmek ve çocukların yeni dönemde okula kaydolabilmeleri için okuma-yazma becerilerinin geliştirilmesiydi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Birimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Çocuk Çalışmaları Birimi işbirliğinde Mayıs – Kasım 2014 arasında gerçekleştirilen çalışmada Beyoğlu Belediyesi ve Kâğıthane Kaymakamlığı’nın desteğiyle yaklaşık 50 çocuğa okuma-yazma, resim, tiyatro ve futbol eğitimi verildi.

Suriyeli Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerin Güçlendirilmesi: Araştırma ve Eğitim Projesi (2014 - 2015)

Suriyeli Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerin Güçlendirilmesi: Araştırma ve Eğitim Projesi (2014 - 2015)

Suriyeli öğrencilerin Türkiye’deki eğitim sisteminde karşılaştıkları sorunları öğretmenlerin ve Suriyeli çocukların gözünden değerlendirmenin hedeflendiği projede Bağcılar, Kâğıthane ve Beyoğlu’nda üç ayrı okulda 4 idareci, 24 öğretmen ve 25 Suriyeli öğrenciyle yüz yüze görüşmeler ve odak gruplar yapılarak araştırma yürütüldü.

Aralık 2014 – Şubat 2015 arasında yürütülen araştırmada öğretmenlerin ve idarecilerin gördükleri temel sorunların neler olduğu ve nasıl bir desteğe ihtiyaç duydukları belirlendi. Suriyeli ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle yapılan odak görüşmelerde ise Türkiye eğitim sistemi içindeki deneyimleri; karşılaştıkları güçlükler ve nasıl bir destek bekledikleri araştırıldı. Ayrıca öğretmenlerin talepleri doğrultusunda, öğretmenleri Suriyeli göçmenlerin durumu ve Türkiye’de faydalanabilecekleri hizmetler ve olanaklar konusunda bilgilendirecek seminerler düzenlenerek 90 öğretmene ulaşıldı.

Söz Küçüğün, Oyun Herkesin Projesi (2019)

Suriyeli Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerin Güçlendirilmesi: Araştırma ve Eğitim Projesi (2014 - 2015)

Bu proje; Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından yürütülen Mikro-Fon hibe programı kapsamında yürütüldü. Proje; 2009 yılında geliştirilen, sonrasında çocuklardan oluşan danışma kurulu, oyunu oynayan çocuklar ve eğitimcilerin geribildirimleri ile sürekli revize edilen Söz Küçüğün Kutu Oyunu’nun materyalleri ile sınıf ve farklı öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere yeni oyun ve etkinlikler geliştirilmesi  amacıyla gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında başlayan proje 2020 Ocak ayında tamamlandı.

Söz Küçüğün Kutu Oyunu için daha fazla bilgi için tıklayınız.

Proje kapsamında üç ana faaliyet gerçekleştirilmiştir:

Çocuk Danışma Ekipleri ile Çalışma: Proje kapsamında etkinlik geliştirme ve deneyimleme sürecinde iki çocuk danışma ekibi ile çalışılmıştır. Bu ekipler ; Özel Feriköy Ermeni İlk ve Orta Okulu 5. sınıf öğrencilerinden ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Haziran – Aralık 2019 tarihleri arasında farklı zamanlarda çocuklarla bir araya gelinerek etkinliklere ilişkin görüş ve önerileri toplanmış ve etkinlikler son haline gelmiştir. 1 Aralık 2019 tarihinde iki çocuk danışma ekibi bir araya gelerek proje değerlendirme buluşmasını gerçekleştirmişlerdir.

Etkinlikler Geliştirme ve Kitapçık Haline Getirme: Haziran 2019’da çocuklardan gelen geribildirimler doğrultusunda tek bir kutu oyunu ile çocuklarla uygulanacak etkinlikler uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Etkinlikler çocuk danışma ekipleri ile deneyimlenmiş ve deneyimlerin ardından çocuklardan gelen geribildirimler ile son haline getirilmiştir. Toplam 10 etkinlik içeren  bir etkinlik kitapçığı hazırlanmıştır.

Eğitimcilerle Buluşmalar: Geliştirilen etkinlikler farklı tarihlerde eğitimcilerle biraraya gelerek paylaşılmaktadır. İlk paylaşım Öğretmen Ağı işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.

Destek Verilen Projeler

Destek Verilen Projeler

Mor Sertifika Programı (2016 – 2017)

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaklığı ile yürütlen Mor Sertifika Programı 2016; toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığını eğitim sisteminin farklı kademelerinde yaygınlaştırmak amacı taşımaktaydı. Çocuk Çalışmaları Birimi bu projenin üniversite öğrencileri ile ortaokul öğrencilerine yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı etkinlikleri bölümünü Sabancı Üniversitesi ile birlikte yürütmektedir. Çalışma kapsamında Nisan 2016’da İstanbul’da Sabancı ve İstanbul Bilgi Üniversitelerinden 33 öğrenciye yönelik tam günlük “Oyunlarla Toplumsal Cinsiyet Atölyesi” gerçekleştirildi. Atölyeye katılan gönüllü öğrenciler; Mayıs – Haziran 2016 tarihleri arasında 9-14 yaş grubundaki toplam 113 çocukla ve 18 öğretmenle kutu oyunu atölyesi gerçekleştirdi. 

Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Projesi (2014 – 2015)

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi işbirliğinde Kasım 2014’te başlayan ve Ekim 2015’e kadar yürütülen Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Projesi, üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, hukuk benzeri bölümlerindeki öğrencilerin katılımına açık olan 12 haftalık bir seminer programını ve seminer programını takiben katılımcıların kendi projelerini hayata geçirmelerini hedeflendi. 

120 gönüllü katılımcının takip ettiği 12 haftalık seminer programında, çocuk hakları, çocuk gelişimi, duygusal istismar, çocuk korumaya bütüncül yaklaşım gibi konular ele alındı. Katılımcıların edindikleri bilgileri projeleri aracılığıyla yaygınlaştırmaları sağlandı.

Sarıyer’deki Okullar Demokratikleşme Yolunda (2013 – 2014) 

Sarıyer’deki Okullar Demokratikleşme Yolunda (2013 – 2014) Proje’nin amacı, İstanbul Sarıyer’de ortaokullar ölçeğinde, yerel yönetimin ve okulların iş birliği ile demokratik okul kültürünün vazgeçilmez unsuru olan okul meclislerini canlandırarak, ilçedeki okullarda katılımcı demokrasinin hayata geçmesine katkıda bulunmaktı. Mart 2013’te başlayan proje Sarıyer Belediyesi koordinasyonunda İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Biran İlkokulu ve Ortaokulu ortaklığında gerçekleştirildi ve Şubat 2014’te tamamlandı. Proje kapsamında okul ziyaretleri gerçekleştirildi, gönüllü 5 pilot okulun okul meclisinden sorumlu öğretmenleri ile birlikte çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi; ayrıca okul meclisi sorumlu öğretmenlerinin kullanımı için okul meclisi çalışmalarına kılavuzluk etmesi adına Okul Meclisleri İçin Uygulama Kılavuzu hazırlandı.

İnsan Hakları İçin İlk Adım Yaz Kampı: Ben Yapmam! (Haklı Televizyon) (2009) 

 İnsan Hakları İçin İlk Adım Yaz Kampı: Ben Yapmam! (Haklı Televizyon) (2009) Af Örgütü ile orta yürütülen projenin amacı, çocukların kendi ürettikleri insan hakları ve çocuk hakları temalı kısa filmler aracılığıyla, çocuklarda ve yetişkinlerde çocuk haklarına yönelik farkındalığın artırılmasıydı. Çocuklara yönelik yapılan yaz kampında çocuklar çocuk hakları, insan hakları eğitimleri, senaryo yazımı ve kısa film çekimi konularında güçlendirildi. Gönüllülerin desteği ile gruplar halinde kendi senaryolarını ve çekim planlarını oluşturan çocuklar, kamera, ışık kullanımı, oyunculuk ve kurgu da dahil film çekiminin her aşamasında etkin biçimde katılım gösterdi. Kamp boyunca üretilen 20 kısa filmin farklı etkinlikler kapsamında gösterimleri yapıldı. 

Anne Güçlendirme Programı (2008) 

2008 yılı Şubat – Nisan ve Kasım – Aralık ayları arasında uygulanan proje, 0-3 ve 0-6 yaş grubunda çocukları olan annelerin çocuk gelişimi ve çocukla iletişim konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçladı. Annelere Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) eğitim programı pilot çalışması yapıldı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün geliştirdiği program uygulandı. Program hem üniversite çevresinden hem de üniversitede çalışan annelerin katılımıyla yapıldı.

Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif (2013 -2015) 

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında yürütülen ‘’Çocuk Dostu Yerel İnisiyatif’’ adlı proje, eğitim ortamında çocuk haklarının hayata geçmesi için çocuklarla beraber ilçedeki okullarda çocuk haklarına dair bilinci artırdı ve hakların korunması yönünde güçlenmelerini sağladı. Sarıyer Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında Çocuk Çalışmaları Birimi eğitmenleri tarafından SAGEM (Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) eğitimcilerine ve ilçedeki farklı okullardaki öğretmenlere eğitmen eğitimleri yapıldı. Eğitime katılan katılımcılar görev aldıkları eğitim kurumunda çocuklarla çocuk hakları çalışmalarını yürüttüler.

Gençlik Dostu Liseler Projesi (2013 – 2014)

Çelikel Eğitim Vakfı tarafından Ağustos 2013 – Ağustos 2014 tarihleri arasında yürütülen projenin hedefi, liselerde demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimleri gerçekleştirmek ve bu konuda okul ve ailenin işbirliğinin sağlanmasıydı. Ataşehir Anadolu Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi ve Ümraniye 75. Yıl Ticaret Lisesi’nde yürütülen proje çerçevesinde Çocuk Çalışmaları Birimi, öğretmenlere yönelik yenilikçi ve katılımcı yöntemlere dayalı bir demokrasi ve insan hakları eğitimi kılavuzu hazırladı; üç ayrı lisede 60 öğretmenin katılımıyla gençlerle insan hakları eğitimi odaklı öğretmen eğitimleri uyguladı; ve öğretmenlerin liseli gençlerle yaptıkları uygulamalarda izleme ve rehberlik çalışmaları yürütüldü. Ayrıca üç ayrı lisedeki insan hakları kulübü faaliyetlerinin canlandırılması ve daha etkin hale getirilmesi için danışmanlık desteği verildi.

Çocuk Hakları Yaygınlaştırma Eğitim Programı (2013)

Uluslararası Genç Liderler Akademisi’nin Türkiye’nin farklı illerinden gelen eğitmenlerinin katıldığı eğitim çerçevesinde çocuk, çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimi konusunda eğitimler gerçekleştirildi. Ayrıca katılımcılarla Söz Küçüğün Kutu Oyunu paylaşıldı. Katılımcılar, oyunu kendi yerellerinde oynatarak oyunun değerlendirme çalışmasına katkı sağladılar

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi (2011 ve 2013)

YÖRET’in İstanbul’da 39 ilçede yürüttüğü Barışcıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi iki kez farklı okullara yönelik hayata geçirildi. Her iki proje kapsamında yaklaşık 80 okulda görev yapan rehber ve psikolojik danışmanlara yönelik yapılan 10 günlük formatör eğitimlerinin “Çocuk Hakları ve Demokratik Katılım” ve “Farklılıklara Saygı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” modülleri Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından verildi. Ayrıca proje kapsamında kullanılan kılavuzlar için ilgili konulara ait arka plan bilgileri ve etkinlikler hazırlandı.

Eğitimde Haklar Etki Değerlendirme Projesi (2008)

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Eğitimde Haklar Projesi çerçevesinde eğitim ortamındaki hakları konusunda çocukların farkındalıklarını artırmak için çocuklara yönelik hazırlanan eğitim araçlarının etkisini ölçmek amaçlandı. Çocukların eğitim ortamındaki haklarına ilişkin üç ayrı eğitim materyalinin; internet sitesi, eğitim kılavuzu ve formel olmayan yöntemlerin kullanıldığı eğitim programları geliştirildi, uygulandı ve değerlendirildi. Çalışmaya iki farklı ilköğretim okulundan 10-14 yaş grubundaki 395 öğrenci katıldı.