Skip to main content
Haberler

Krizler Döneminde Çocuğun İyi Olma Hali Konuşma Serisi’nin Üçüncüsüne Davetlisiniz

Ana Sofia Ribeiro – Witnessing, Surviving, Participating: Narratives of Rural Children and Young People Concerning Wildfires in Portugal

“Krizler Çağında Çocuk Olmak: Türkiye’de Pandemi Sonrasında Çocukların İyi Olma Halini Yeniden Düşünmek” adlı projemiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklere devam ediyoruz.

28 Mart 2024 Perşembe günü “Krizler Döneminde Çocuğun İyi Olma Hali Konuşma Serisi” nin üçüncüsünü düzenleyeceğiz.

Etkinliğimiz online olarak gerçekleşecektir.

Kayıt için lütfen tıklayınız.

Etkinlik Bilgileri

Ana Sofia Ribeiro – Witnessing, Surviving, Participating: Narratives of Rural Children and Young People Concerning Wildfires in Portugal
Tarih: 28 Mart 2024

Saat: 12:30-14:00

Yer: Çevrimiçi

Konuşma Hakkında:

2017 yılında Portekiz’in iç kesimlerindeki kırsal merkezi bölgede iki mega yangın meydana geldi. Bu aşırı yangınlar en az 112 kişinin hayatını aldı, birçok kişiyi yaraladı ve evleri, işletmeleri ve doğal habitatları yok etti. 2018’den beri, kırsal çocukların ve gençlerin orman yangını felaketlerinden sonraki iyileşme sürecine ilişkin bakış açılarını inceleyen bir araştırma yürütüyorum. Bu seminerde, veri toplama yöntemleri ve hedeflenen yaş grubu açısından farklılık gösteren iki etkilenen belediyede yürütülen iki araştırma projesinin sonuçlarını sunacağım. Kriz ve felaketler karmaşık olaylardır ve yerinde bilgi ile bağlamın anlaşılmasını gerektirir (Haeffele ve Storr 2020). Bu tür olaylardan elde edilen bilgiler, felaketten kurtulanların deneyimlerinde ve yerel aktörlerin tepkilerinde somutlaşır. Dolayısıyla, çalışmada yüz yüze etkileşimi ve gözlemi önceleyen nitel yöntemler tercih edilmiştir (Phillips 2014). Afet sonrası iyileşme hassas bir konu olduğundan, geleneksel olarak “savunmasız” kabul edilen bir nüfusa odaklandığında (Peek et al. 2018) rıza ve etik ilkeler de vurgulanacaktır.

Ana Sofia Ribeiro Hakkında

Ana Sofia Ribeiro, Lizbon Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisidir. Almanya’daki Bielefeld Üniversitesi’nden Eğitim Doktorası unvanına sahiptir. Şu anda kırsal gençlerin orman yangını felaketlerinden sonraki iyileşme sürecini araştırmakta olup, “Tr@kin: Kamu istihdamı hizmetlerinin kırsal NEET’leri desteklemedeki etkinliğinin izlenmesi” adlı EEA Hibeleri ile finanse edilen projelerden birinin liderliğini yürütmektedir. Araştırma alanları formelleşme ve gayrıresmi eğitim, çocuk ve gençlik sosyolojisi, insan gelişimi ve kırsal çalışmalar ile sanat temelli ve etnografik yöntemleri kapsamaktadır.

Witnessing, Surviving, Participating: Narratives of Rural Children and Young People Concerning Wildfires in Portugal

Abstract

In 2017 two mega fires occurred in Portugal’s inland rural central region. These extreme fires took at least 112 lives, wounded many and destroyed houses, businesses, and natural habitats. Since 2018 I develop research concerning rural children and young people’s perspectives concerning wildfire disasters recovery. In this seminar I will present outcomes of two research projects in two affected municipalities with diverse characteristics, namely concerning data collection methods and target age group. Crisis and disasters are complex phenomena that require on site knowledge and a contextual awareness that is hard to grasp from a distance or from a top down perspective (Haeffele and Storr 2020). The knowledge they generate is embodied in the experiences of its survivors and in the response of local agents, hence the choice for qualitative methodologies that privilege presential interaction and observation (Phillips 2014). As disaster recovery is a sensitive topic, moreover when it focuses a traditionally considered “vulnerable” population (Peek et al. 2018), aspects of consent and ethics will also be highlighted.

About Ana Sofia Ribeiro:

Ana Sofia Ribeiro is a research fellow at the Institute of Social Sciences of the University of Lisbon. PhD in Education at University of Bielefeld, Germany. She currently researches rural youth recovery from wildfire disasters and is one of leaders of the EEA Grants funded project “Tr@kin: Public employment services tracking effectiveness in supporting rural NEETs”. Her research interests comprise formal and non-formal education; children and youth sociology; human development and rural studies; and art based and ethnographical methods.