Son yıllarda çocuk hakları gündeminde olan konular olan dijital dünya ve iklim krizini çocuk hakları bağlamında çocuklar ve gençlerle beraber düşünmek, çocukların sözlerini yetişkinlere duyurabilmek amacıyla “Değişen Dünyada Büyümek” Projesini yürütmekteyiz.

Projede; birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm ilkeleri ve maddeleri çerçevesinde dijital dünya ve iklim krizi konularını ele almak, dijital dünya ve iklim krizi hakkında çocukların kendi aralarında tartışacağı alanlar oluşturmak ve çocukların düşüncelerini yetişkinler için görünür kılmak amacıyla hedeflenmiştir.