Çalışmalarımız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi

Araştırma/Öğrenme Materyali

Proje Hakkında

Çocuklarda cinsiyet eşitliğine yönelik olumlu tutum değişikliğinin gerçekleşmesini hedefleyen proje; çocukların toplumsal cinsiyet algıları araştırması ve cinsiyet eşitliği algılarının yükselmesine yönelik tasarlanan eğitim materyali/oyun geliştirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Proje Amaçları

  • İlk okul ve orta okul öğrencileri ve öğretmenleriyle araştırma çalışması yürüterek; mevcut sosyal ve kültürel değerlerin ve tutumların, çocukların günlük yaşamlarında cinsiyet ayrımcılığı ve/veya cinsiyet eşitliği konusunda etkilerini ortaya koymak,
  • İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yenilikçi bir eğitim materyali/oyun geliştirerek çocukların cinsiyet eşitliği konusunda algılarını ,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve bu eşitliğin korunmasına yönelik olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlayarak ve çocukların erkek ya da kız olmaktan dolayı gurur duymaları,

Araştırma Aşaması

2011 yılında yürütülen araştırmanın amacı, ilköğretim çağındaki çocukların toplumsal cinsiyet algılarını ortaya çıkarmak, bu algıların ne ölçüde kalıplaşmış olduğunu, hangi noktalarda bu kalıpların esnediğini belirlemektedir. Kısacası çocukların yaşamlarında maruz kaldıkları cinsiyetçi kalıpyargılara ve bu kalıpyargıların nasıl kırılabileceğine odaklanan bir çalışmadır. Araştırma bulguları toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili iki eğitsel oyuna veri sağladı. Eyüp’te bir ilköğretim okulunda yürütülen araştırmaya çocuklar gönüllü olarak katıldılar. Araştırma 1.-8. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerle yürütüldü. 6 aylık sürede tamamlanan araştırmanın sonuçları raporlandı.

Araştırma sonuçları 2014 yılında Sosyoloji Derneği’nin Sosyoloj Araştırmaları Dergsi’nde makale olarak yayınlandı.

Eğitim Materyalleri

Araştırma verilerinden yola çıkılarak ilköğretim öğrencilerine yönelik oyunlar tasarlandı. Neden Olmasın ve Mesela Sokağı isimli bu oyunlar öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve çocuklarla çalışanlara yönelik olarak yaygınlaştırılıyor.

Mesela Sokağı

6-9 yaş grubu için hazırladığımız bu oyunun amacı, çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik algı ve tutum geliştirmelerine destek olmak. Oyunun içeriğini tasarlarken bu yaş grubunun gelişim özelliklerini ve çocukların görüşlerini dikkate aldık, ve cinsiyet farklılığının, kişisel farklılıklarımızdan yalnızca biri olduğu gerçeğinden hareket ettik.

Çocukların, kadın ve erkek olmaya dair geleneksel cinsiyet rollerinin dışında örnekler görmesinin onların algısını geliştireceği düşündük. Mesela Sokağında yaşayan farklı karakterler de böyle ortaya çıktı.

 Neden Olmasın!

11-15 yaş grubu için hazırladığımız bu oyunun amacı, çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık geliştirmesine destek olmak. Oyunun içeriğini tasarlarken bu yaş grubunun gelişim özelliklerini ve çocukların görüşlerini dikkate aldık. Çocukların yaşları ilerledikçe farkına vardıkları ama değiştirmeyi akıllarına getirmedikleri cinsiyetçi durumları beraberce konuşmalarının geliştirici olduğunu düşündük.

Çocukların farklı ortamlarda (ev, okul, sokak, özel yaşam, iş, oyun) karşılaştıkları cinsiyetçi durum ve kalıpyargılara “neden olmasın!” diyerek, cinsiyetci olmayan bir yaklaşımında mümkün olduğunu görmelerini istedik.