Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Hibe Programı HRE TR2009/136.01-02/282

DEMOKRATİK OKULLARA DOĞRU:

Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları (2013-2015)

Türkiye’de demokratik okul kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 15 Ağustos 2013-14 Şubat 2015 tarihleri arasında “Demokratik Okullara Doğru” projesi, Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi ortaklığında yürütülmüştür.  Proje, “Okulların doğal paydaşları olan çocukların, velilerin, öğretmenlerin, okul yönetici ve  çalışanlarının eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla, paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin bilgi, beceri ve olumlu tutum edinmelerini destekleyerek, birlikte “katılımcı okul” uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak” hedefiyle gerçekleştirilmiştir.

Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları isimli proje  14 Şubat 2015 tarihinde sona ermiştir. Proje, başta çocuklar olmak üzere farklı paydaşların eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamayı kolaylaştırmak için paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin bilgi, beceri ve olumlu tutum edinmelerini destekleyerek, birlikte “katılımcı okul” uygulamaları geliştirme ve yaygınlaştırma hedefi ile yola çıktı. Proje kapsamında pilot okul olan Eyüp Merkez Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve okul çalışanları ile çalışmalar gerçekleştirildi. Projenin ana çıktıları şunlardır:

  • Türkiye’de örgün eğitimde, çocukların okul düzeyinde karar mekanizmalarına katılımına ilişkin durumu değerlendiren durum analizi raporu,

Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı: Durum Analizi

  • Durum analizi raporunun 10-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan “çocuk versiyonu”,

Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı: Çocuklar İçin Güncel Durum Raporu

  • Türkiye’den ve dünyadan okullarda paydaşların karar mekanizmalarına etkin katılımına ilişkin örnekler derlemesi,

Eğitimde Çocuk Katılımı: Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler

  • Pilot okuldaki uygulamaların geliştirilmesini, uygulanmasını ve aynı zamanda etki analizi sonuçlarını anlatan kılavuz,

Katılımcı Okul Uygulamaları: Eğitimciler İçin El Kitabı

  • Çocukların okullarda karar mekanizmalarına etkin katılımlarını destekleyen politika ve uygulama önerilerini içeren politika notu,

Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı: Politika ve Uygulama Önerileri

  • Eğitim ortamlarında çocuk katılımını izleme ve geliştirme amacıyla hazırlanan göstergeler,

Okullarda Çocuk Katılımını İzlemek için Örnek Göstergeler

 
Bu sitenin içeriği sadece İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi sorumluluğundadır ve de
hiç bir şekilde Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmamaktadır