Çalışmalarımız

Çocuğun İyi Olma Hali Göstergeleri Araştırması

Ortaklı Proje/Araştırma Projesi

 

 

Projeye Genel Bakış

Çocuk Çalışmaları Birimi’nin İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ile birlikte yürüttüğü ve TÜBİTAK’ın desteklediği Çocuğun İyi Olma Hali Göstergeleri Araştırması, Ekim 2008’de başlamış ve Haziran 2010’da sona ermiştir.

Araştırma, uluslararası alanda çocuk yoksulluğu çalışmalarının yerini alan çocuğun “iyi olma hali” yaklaşımını Türkiye’ye uyarlamak ve geliştirmeyi amaçlamıştır. Gelir yoksunluğuna dayalı tespitler yerine çocuğa sunulan hizmetler ve sağlanan olanaklar üzerinden belirlenen “iyi olma hali” özellikle çocuğun sadece geleceğine değil, bugününe de vurgu yaptığı ve çocukların kendi “iyilik algıları”nı da içerdiği için önem taşımaktadır. Çocuğu özne olarak gören ve araştırmanın odağına alan bu yaklaşım, çocuk haklarına da dayanan bir temele sahiptir.

Araştırma Kapsamı

Araştırma kapsamında, uluslararası çalışmalara paralel olarak geliştirilen gösterge alanları şunlardır: Maddi durum, sağlık, eğitim, katılım, ev ve çevre koşulları, risk / güvenlik, ilişkiler ve öznel iyi olma hali. Bu 8 gösterge alanında çocukların iyi olma hallerini tespit edebilmek için farklı teknikleri içeren kapsamlı bir araştırma yürütülmüştür. İstanbul genelinde çocuklarla ve ebeveynlerle yapılan anket çalışmasının yanısıra çeşitli kıstaslara göre belirlenen bir mahallede yine çocuklar ve çevrelerindeki yetişkinlerle (ör: muhtar, öğretmen, sağlık ocağı doktoru..) derinlemesine ve odak görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca çocuklarla mahalle gezisi ve mahallede fotograf çalışması gibi katılımcı teknikler uygulanarak, çocukların yaşadıkları mekana, ailelerine, okullarına, arkadaşlarına ve kendilerine bakışları; daha “iyi” olabilmek için ne tür hizmetlere ve olanaklara ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.

sonuçlar

 

  •  Araştırma sonunda, 8-18 yaş arası 1000’i aşkın çocuğun ve 1000’e yakın yetişkinin görüşlerinden elde edilen veriler ışığında, Türkiye’ye uygun “çocuğun iyi olma hali veri toplama anketi” ilgili kurumların kullanımına sunulmuştur.
  • Aynı zamanda bu verilere bağlı olarak  çocuğun iyi olma halinin geliştirilmesini amaçlayan politikalar da önerilmiştir.