Çalışmalarımız

 

“Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesinde Sivil Toplum Örgütlerinin Güçlendirilmesi” Projesi

Eğitim – Savunuculuk

Proje Hakkında

Türkiye’de çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konuları üzerinde çalışan sivil toplum örgütlerinin ve diğer bileşenlerin kapasitesinin arttırılmasını amaçlıyor ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından destekleniyor.
Çalışma, bu konuda stratejik düşünmeyi özendirir ve cesaretlendirirken, çocuğa yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir resmi ortaya koyarak şiddetin ortadan kaldırılmasında yereldeki sivil toplum örgütlerini güçlendirmeyi ve bu konuda etkili işbirlikleri oluşturmayı öngörüyor. Projede hedeflenen temel gruplar çocuğa yönelik şiddetin ortadan kaldırılması alanında çalışan STK’lar, idari/hükümete ait kurumlar, yarı resmi organlar, medya ve kamuoyudur.
Proje kapsamında;

  • Yuvarlak masa toplantıları
  • Uzaktan Öğrenim Programı
  • Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Stratejik Haritalama
  • Savunuculuk
  • Medya takibi ve yaygınlaştırılması

Çalışmaları yapılacaktır.

Yuvarlak Masa Toplantıları:
Mart- Eylül 2013 tarihleri arasında, Türkiye’de şiddet, çocuk hakları ve çocuğa yönelik şiddet konularında çalışan 10 uzmanla birlikte yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir. Uzmanlarla yapılan bu görüşmeler kayıt altına alınarak proje kapsamında yayına dönüştürülecektir.

Uzaktan Öğrenim Programı
Eylül 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında devam edecek uzaktan öğrenim programı, çocuğa yönelik şiddeti “stratejik haritalama” yoluyla izlemek ve şiddetin önlenmesine ilişkin ulusal ve yerel düzeyde eylem planları geliştirmek için sivil toplumun gücünü ve katılımını artırmak amacını taşımaktadır. 5 bölgeden katılan, çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışan 18 farklı sivil tolum örgütü temsilcisiyle yürütülen program kapsamına hem yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemlerini içeren “güçlendirici program”ın uygulanacaktır. Katılımcılarla birlikte beş farklı ile ilişkin stratejik haritalar ve stratejik eylem planları oluşturulacaktır.

Stratejik Haritalama ve Savunuculuk
Şubat-Haziran 2014’te, uzaktan öğrenim programı sonunda hazırlanan stratejik haritalar ve eylem planları üzerinden politika belgeleri oluşturularak savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilecektir.