Neden Çocuk Hakları Eğitimi?

 

İnsan hakları insanın doğuştan ve sadece insan olduğu için sahip olduğu haklardır ama, doğuştan ve kendiliğinden bilinemezler. Onurlu bir biçimde yaşamımızı sürdürebilmemiz haklarımızı bilmemiz, her koşulda gözetmemiz ve talep etmemize bağlıdır. Dolayısıyla insan hakları eğitimi, hem yetişkinler hem de çocuklar için çok önemlidir.
Çocuk hakları, çocuklara özgü insan haklarıdır. Çocuk hakları eğitimi, çocukların haklarını öğrenmelerini, hakların ihlal edildiği durumları fark etmelerini ve sadece kendilerinin değil tüm insanların haklarını içtenlikle korumalarını sağlamayı amaçlar.

Çocuklar çoğunlukla gelecekle ilişkilendiriler; bugün de birer birey oldukları unutulur. Hangi sosyal statüde olursa olsun ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ sorusuyla karşılaşmamış çocuk yoktur. Çocuk hakları eğitimi yetişkinleri, çocuklara – geleceğin değil – bugünün bireyleri olarak yaklaşan bir anlayışa çağırır. Çocuklarınsa kendi gündelik yaşam deneyimlerini insan hakları doğrultusunda değerlendirerek yorumlamasını sağlar, kendi yollarını çizerken onlara rehberlik eder.