Medya ve Çocuk

Medya günümüzde hayatın her yönünü içine alan, gittikçe daha güçlü ve bir o kadar da karmaşık bir hale geliyor. Medyanın gücü, katılım ve bilgiye erişim açısından çok önemli olsa da; yetişkinler tarafından kurgulandığı, çocuklar işin dışında bırakıldığı ve onlar için çeşitli tehlikeler barındırdığı sürece çocuk ve medya ilişkisi sorunlu bir mesele haline geliyor.

Medya, toplumdaki çocuk imgesi için bir çerçeve çizer. Bu çerçeveyi çizerken çoğunlukla toplumda yerleşik kültürel inanç setlerinden yola çıkar, oluşturduğu imgeyle yerleşik ideolojileri yeniden üretir veya gerekçelendirir. Çizilen bu imge toplumda çocukların konumunu ve onlar için üretilece politikaları belirler. Dolayısıyla medyanın oluşturduğu çocuk imgesi çocuk hakları açısından çok önemlidir.

Dünya nüfusunun yarısından çoğu, Türkiye nüfusunun ise üçte biri 18 yaşın altında, yani çocuk olduğu halde, medyanın kapsadığı konuların çok azı çocuklarla ilgilidir. Çocukların medyada yer bulma oranının çok düşük oluşu, medya aracılığıyla kendilerini ifade edemediklerinin, diğer bir deyişle medyada seslerini duyuramadıklarının işaretidir. Üstelik medyada yer bulduklarında da onları çoğunlukla yetişkinlerin sevgi, endişe veya acıma nesnesi olarak görürüz; kendi görüşlerini geliştirebilecek ve paylaşabilecek eşit bireyler olarak değil.

Medyanın çocuk haklarının hayata geçmesi ve yaygınlaşması için çok geniş ve etkili bir ortam yaratıyor oluşu nedeniyle, ÇOÇA’nın çalışma alanlarından biri de çocuk ve medyadır. ÇoÇa özellikle çocukların medyaya katılımı ve medyada kurgulanan çocuk imgesinin araştırılması üzerine çalışıyor.

 

Bu alandaki çalışmalarımız:

Televizyon Haberlerinde Çocukların Temsili Araştırması
Söz Küçüğün Radyo Programı ( Mayıs 2008- Mayıs 2015 )
Söz Küçüğün: Çocukların Medyası (Ağustos 2015 – Ocak 2016)