Çocuk Katılımı
Ne anlama geliyor?

Katılım demek sadece çocuklara görüşlerini sormak değildir. Çocukların görüşlerinin dinlenmesi, dikkate alınması ve karar mekanizmalarına katılmaları demektir. Kendilerini ilgilendiren her konuda çocukların kararlara katılması gerekir.

Oysa çocuklar, alınan kararlardan en uzun dönemli etkilenecek oldukları halde bu kararların alınmasında en az söz sahibi olan gruplardandır. Ancak bugün yaşama aktif olarak katılmayan birinin ileride aktif olarak katılmasını beklemek saçma olur. Çocukların katılımını sağlamak için yetişkinlere çok iş düşer; çünkü çocuklar yetişkinler tarafından kurgulanmış bir dünyada yaşar. Bu nedenle çocukların katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çok önemlidir.

Çocuk katılımı bir haktır. Çocukları ilgilendiren her türlü karara çocukların kendi görüşlerinin yansımasıdır. Bu hak yaşama geçtiğinde çocuklar aktif yurttaşlar olarak topluma katılmış olurlar. Ve çocuklar için daha uygun hizmetler hayata geçer. Yetişkinleriyse engelleyici tutumlarını değiştirmeye götürür.
Çocuk katılımının önünde birçok engel vardır. Bunlardan biri çocuklara yönelik aşırı korumacı tutumdur. Çocukların kendilerinin olmayan kararlara katılıyor varsayılması, kararlara eşit olarak katılamaması, kararları değiştirme olanaklarının olmayışı ya da pasif davranmalarının doğal karşılanması katılımları önündeki diğer engellerdir.
Yetişkinlerin çocukları kararlara dahil etmeyişinin ya da sanki katılıyorlar“mış” gibi yapmalarının nedeni ise çocukların, katılabileceğine, anlayabileceğine ya da yapabileceğine inanmamaları; kendileri adına karar verebileceklerine güvenmemeleridir. Çocukları sadece dekoratif bir öğe olarak görmek, çocuklara bir konuda danışıp, bu görüşü hiç dikkate almamak ya da sonra hiçbir bilgi vermemek katılım konusundaki yaygın yanlışlardandır. Doğal olarak bu örnekler gerçek anlamda katılım değildir. Gerçek katılım, çocukları bilgilendirip onları sürece dahil ederek, görüşlerine ve deneyimlerine saygı duyup onları hak sahibi, eşit birer birey olarak görerek mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.
2.Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır
ÇHS_Madde_12