Çocuk Hakları Eğitimi
Neden Önemli?

İnsan hakları insanın doğuştan ve sadece insan olduğu için sahip olduğu haklardır ama, doğuştan ve kendiliğinden bilinemezler. Onurlu bir biçimde yaşamımızı sürdürebilmemiz harklarımızı bilmemiz, her koşulda gözetmemiz ve talep etmemize bağlıdır. Dolayısıyla insan hakları eğitimi, hem yetişkinler hem de çocuklar için çok önemlidir.

Çocuk hakları, çocuklara özgü insan haklarıdır. Çocuk hakları eğitimi, çocukların haklarını öğrenmelerini, hakların ihlal edildiği durumları fark etmelerini ve sadece kendilerininki değil tüm insanların haklarını içtenlikle korumalarını sağlamayı amaçlar.
Çocuklar çoğunlukla gelecekle ilişkilendiriler; bugün de birer birey oldukları unutulur. Hangi sosyal statüde olursa olsun ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ sorusuyla karşılaşmamış çocuk yoktur. Çocuk hakları eğitimi yetişkinleri, çocuklara – geleceğin değil – bugünün bireyleri olarak yaklaşan bir anlayışa çağırır. Çocuklarınsa kendi gündelik yaşam deneyimlerini insan hakları doğrultusunda değerlendirerek yorumlamasını sağlar, kendi yollarını çizerken onlara rehberlik eder.
Türkiye’de çocuk hakları eğitiminin geliştirilmesi  temel çalışma alanımızdır. Çocuklara, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşu çalışanlarına ve çocuklarla çalışan diğer tüm yetişkinlere yönelik çocuk hakları eğitim programları ve materyalleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.

Eğitimler

Pusulacık Çocuklar için İnsan Hakları Eğitimi Programı

Çocuk Hakları ve Çocuklarla Çalışma Eğitim Programı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Hakları Eğitim Programı

Haklar Sahnesi Eğitim Programı

Eğitim materyalleri

Söz Küçüğün (Kutu Oyunu)

Pusulacık (Kılavuz)

Neden Olmasın? (Kutu Oyunu)

Mesela Sokağı (Kart Oyunu)

Çocuklarla Çalışma ve Çocuk Hakları Canlandırma (Film)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Canlandırma (Film)

Çocuk Hakları Sözleşmesi Canlandırma (Film) – ( Türkçe, İngilizce, Kürtçe )