Ağ Çalışmalarımız

 

Çocuklar için politik reformları hayata geçirmek, çocuk hakları konusunda toplumsal bilinci arttırmak ve çocuk hakları ihlallerinin daha etkili biçimde izlenmesi ve önlenmesi için alanda çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yapıyor.

Bu bağlamda çocuk hakları alanında faaliyet gösteren çeşitli platform ve ağların çalışmalarına destek veren Çocuk Çalışmaları Birimi, yürütülen savunu çalışmalarına ürettiği bilgilerle katkıda bulunmasının yanısıra, alanda çalışan diğer kurumlarla dayanışma içinde güç birlikleri oluşturarak Türkiye’de çocuk alanında üretilen politikaların gelişmesine yön veriyor.

 • Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

  kahipKamu kaynaklarından sosyal korumaya, çocuğa, gençliğe, eğitime ve askeri harcamalara ne kadar pay ayrıldığını izleyip, sonuçları, tespitleri kamuoyuyla, milletvekilleriyle paylaşan bir platformdur. Çocuk Çalışmaları Birimi Kamu Harcamalarını İzleme Platformu içinde çocuğa ilişkin harcamaların izleyen çocuk grubunun yürütücülüğünü üstleniyor. Türkiye’de çocuğa ayrılan bütçenin miktarının ve nasıl harcandığının izlenmesi çocukların öncelikli yararı açısından büyük önem taşıyor. Ancak bütçe içinde çocuğa ilişkin harcamalar ayrıca belirtilmediğinden bu izlemeyi gerçekleştirmek ne ilgili kurumlar ne de milletvekilleri açısından kolay olmuyor. Bu nedenle Çocuk Çalışmaları Birimi, bünyesinde yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi yürütücülüğünde çocuğa ilişkin harcamaları izlemek isteyen kurumlara destek vermek amacıyla her yıl Çocuğa İlişkin Harcamaları İzleme Kılavuzu hazırlıyor.

  Daha fazla bilgi için http://www.kahip.org/

 • Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsü ile Mücadele Ağı

  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı (CTCS), Türkiye’de çocuk fuhuşu, pornografisi ve ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasının sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kuruldu. ECPAT  (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes – Çocuk Fuhuşu, Çocuk Pornografisi ve Cinsel Amaclı Cocuk Ticaretine Son) , Türkiyede Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadelede yer alacak sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli tarihlerde ağ kurmayı hedefleyen toplantılar gerçekleştirdi ve bu toplantılarda önemli adımlar attı. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, 29 Agustos 2011 tarihinde ECPAT International üyesi oldu.

  Daha fazla bilgi için  http://ctcs-mucadele.net/

 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı

  UNİCEF’in desteğiyle kurulan “Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı” Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla oluşturuldu. Ortaklar tarafından onaylanan bir protokolle çalışmalarına başlayan Ortaklık Ağı, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için etkin bir izleme sistemi kurulmasını hedefliyor. Buna bağlı olarak izleme göstergeleri oluşturmak; izleme çalışmasına katılacak STÖ’leri güçlendirmek ve aralarında iletişim ağı oluşturmak; bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası ve haberleşme sistemi kurmak gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.

  Daha fazla bilgi için  http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/

 • İnsan Hakları Eğitimi Ağı

  İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı (İHEA), insan hakları eğitimi (İHE) ile ilgili çalışmalar yürüten, bu konuda paylaşım ve güç birliğini hedefleyen sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin insan hakları merkezlerinden oluşmaktadır. Eylül 2013’ten beri İnsan Hakları Ortak Platformu’nun kolaylaştırıcılığıyla bir araya gelen ağ, değişim ve dönüşümde insan hakları eğitiminin önemini kabul eder. Bu çerçevede STÖ’ler, Akademi, Kamu Kurumları ve Uluslararası Kurumlar arasında işbirliğini geliştirmek; insan hakları eğitimi (İHE) kaynaklarının erişilebilirliğini güçlendirmek; her alanda ve her düzeydeki İHE faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek; bunlara yönelik önerilerde bulunmak ve bu faaliyetleri güçlendirmek; ve İHEA içinde yer alan kuruluşların yapısını, etkisini ve alanını güçlendirmek için çalışmalar yürütür.

  Daha fazla bilgi için http://ihea.net.tr/