YÖRET Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Hakları Eğitimleri

YÖRET Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitli
ği ve Çocuk Hakları Eğitimleri

YÖRET’in İstanbul’da 39 ilçede yürüttüğü Barışcıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi kapsamında 40 okulda görev yapan rehber ve psikolojik danışmanlara yönelik yapılan 10 günlük formatör eğitimlerinin “Çocuk Hakları ve Demokratik Katılım” ve “Farklılıklara Saygı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” modülleri ÇOÇA eğitmenleri tarafından geliştirildi ve uygulandı. Ayrıca proje kapsamında kullanılan kılavuzlar için ilgili konulara ait arka plan bilgileri ve etkinlikler hazırlandı. Barşcıl Okuldan Toplumsal Barışa Projesi Web sitesi: http://www.bariscilokuldantoplumsalbarisa.com/